Go to Top

PSİKO SOSYAL

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

23151913Her çocuğun öğrenme sürecinin , yönteminin, kişilik özelliklerinin ve yetişme tarzının farklı olduğunu yani; her birinin ayrı bir dünya olduğunu düşünüp bu ilke ile yola çıkarsak, her çocuğa aynı perspektifle yaklaşamayacağımızı kabul etmek gerekir.

İşte biz kurabiye ailesi olarak;

Öğrenme sürecinin tek bir yöntemle açıklanamayacağına inanarak; süreci var olan eğitim ekollerinden sadece birine dayandırmamaya özen gösteriyoruz.

Eğitimdeki gelişmeleri takip edip, her çocuğun bireysel özellikleri ile harmanlayıp, kurabiye kültürü ile özdeşleştirmeye gayret ediyoruz.

PSİKO-SOSYAL DEĞERLENDİRME

Çocuklarımız uzmanlar tarafından, bilimsel ölçme teknikleri kullanılarak düzenli bir şekilde değerlendirilir.

Velilerimiz ile ihtiyaç duyulan durumlar dışında yapılan görüşmeler dışında, yılda iki kez çocukların bireysel  ve sosyal gelişmeleri sizlerle paylaşılır. Bu değerlendirme eğitim hedeflerimizin ne oranda gerçekleştiğini belirlememize yardımcı olur.